loader image
Επιλογή Σελίδας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχική  /  Υπηρεσίες  /  Μελέτες Net metering

Μελέτες Net metering

Mε το Net Metering δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να παράγει το ρεύμα που χρειάζεται. Έτσι, μπορεί να απαλλαγεί από τα έξοδα για ηλεκτρισμό (η τιμή της kWh άλλωστε έχει αυξητική τάση). Προσθέτοντας τις περιβαντολλογικές και ενεργειακές προεκτάσεις, η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων εκτός από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, βοηθάει στο να εκμηδενιστεί το ενεργειακό αποτύπωμά μας στο περιβάλλον.

Η NanoDomi διαθέτει την εμπειρία και την γνώση για να είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας και να εγγυηθεί την απόδοση της επένδυσής σας στην εξοικονόμηση.

Πλεονεκτήματα αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά

1. Δυνατότητα μηδενισμού του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.

3. Βιώσιμο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Net Metering δεν επιβαρύνει το σύστημα και τους υπόλοιπους καταναλωτές! Αντίθετα, συνεισφέρει στην σταθεροποίηση του δικτύου και εναρμονίζεται με μελλοντικές νόρμες έξυπνων δικτύων “smart grid” όπου η παραγωγή θα πρέπει να γίνεται κοντά στην κατανάλωση. Γι’αυτό εφαρμόζεται χωρίς αναθεωρήσεις εδώ και πολλά χρόνια.

2. Δυνατότητα μηδενισμού του κόστους θέρμανσης – ψύξης – ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), με την παράλληλη χρήση αντλίών θερμότητας. Διαβάστε εδώ το παράδειγμα συνδυασμού Φ/Β συστήματος αυτοπαραγωγής με αντλία θερμότητας που αποτελει την βέλτιστη λύση για να εξασφαλίσετε ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!

3. Βιώσιμο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Net Metering δεν επιβαρύνει το σύστημα και τους υπόλοιπους καταναλωτές! Αντίθετα, συνεισφέρει στην σταθεροποίηση του δικτύου και εναρμονίζεται με μελλοντικές νόρμες έξυπνων δικτύων “smart grid” όπου η παραγωγή θα πρέπει να γίνεται κοντά στην κατανάλωση. Γι’αυτό εφαρμόζεται χωρίς αναθεωρήσεις εδώ και πολλά χρόνια.

4. Αναβαθμίζει την ενεργειακή κλάση και την αξία του ακινήτου. Εναρμονίζεται με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

5. Σε σχέση με τα αυτόνομα συστήματα, η ενέργεια που παράγεται και δεν καταναλώνεται εκείνη την στιγμή (ή για όσο κρατά η φόρτιση των μπαταριών), δεν χάνεται!!! Αντίθετα, μεταφέρεται έως και ένα έτος, για να συμψηφιστεί με μέρες που η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση.

Τι είναι η αυτοπαραγωγή και πως λειτουργεί

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που εγκαθιστούμε στα πλαίσια του net metering, συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο. Το ρεύμα που παράγουν, απορροφάται από το δίκτυο του διαχειριστή ενέργειας και στη συνέχεια συμψηφίζεται με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός. Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου, το ποσό της οφειλής προς την ΔΕΗ θα ισούται με την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από την διαφορά, ανάμεσα στην ενέργεια που παράγουμε και την ενέργεια που καταναλώνουμε. Εάν η διαφορά είναι μηδενική τότε δεν θα πληρώσουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε. Στη περίπτωση που η διαφορά είναι πλεονασματική, τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό. Αυτό θα γίνεται μέχρι να κλείσει ο ετήσιος κύκλος και να γίνει η εκκαθάριση. Για την μέτρηση της παραγούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα τοποθετείται μετρητής, ο οποίος μετράει την ενέργεια που απορροφάει το δίκτυο της ΔΕΗ από το φωτοβολταϊκό.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Επίσης θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering). Συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει τα εξής:

 • Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
 • Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20KW ενώ για την Κρήτη τα 50KW.
 • Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, ενώ η εγκατάσταση δεν περιορίζεται στις στέγες (αλλά δύναται να εγκατασταθούν σε πέργκολες, επί εδάφους, κα)
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης – Net metering.

Οι υπηρεσίες της NanoDomi και του δικτύου συνεργατών της

Χάρη στην μακροχρόνια μας εμπειρία σε εφαρμογές εγκατάστασης και μελέτες διαστασιολόγησης φωτοβολταϊκών, η NanoDomi αναλαμβάνει σε όλη την Ελλάδα (μέσω δικτύου αντιπρόσωπων -συνεργατών της) να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει το σύστημα αυτοπαραγωγής net metering. Με αυτό το τρόπο πραγματοποιείτε μία επένδυση που θα αποδόσει εγγυημένα τα μέγιστα σε βάθος χρόνου και θα καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για εσάς, προτείνοντας σας την βέλτιστη λύση.

Για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης για κάθε Φ/Β συστήμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

 1. Ανάλυση της περιοχής και της κατοικίας, δηλαδή υπολογισμός ηλιακής ακτινοβολίας και σκίασης στην περιοχή και θέση εγκατάστασης
 2. Καταγραφή των ενεργειακών απαιτήσεων, δηλαδή καταγραφή όλων των συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και υπολογισμός του απαραίτητου φορτίου κάλυψης αυτών, καθώς και οι διακυμάνσεις λόγο τύπου του φορτίου και ο ταυτοχρονισμός αυτών. Μελέτη των παλαιών λογαριασμών της ΔΕΗ.
 3. Αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που θα έχει το σύστημα και επιλογή, βάση των πραγματικών αναγκών, του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Για να ενημερωθείτε για την διαδικασία που ακολουθείτε Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό του συνδέσμου εταιρειών φωτοβολταϊκών

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας!