loader image
Επιλογή Σελίδας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχική  /  Υπηρεσίες  /  Μελέτες Net metering

Μελέτες Net-Metering - Αξιόπιστη Λύση Αποθήκευσης & backup λειτουργίας

Ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας, γνωστός με τον όρο Net-Metering, αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ.

Αξιόπιστη Λύση Αποθήκευσης & backup λειτουργίας

Mε το Net-Metering δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα μπορεί να αξιοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Προσθέτοντας τις περιβαλλοντολογικές και ενεργειακές προεκτάσεις, η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων εκτός από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, βοηθάει στο να εκμηδενιστεί το ενεργειακό αποτύπωμά μας στο περιβάλλον.

Η NanoDomi διαθέτει την εμπειρία και την γνώση για να είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας και να εγγυηθεί την απόδοση της επένδυσής σας στην εξοικονόμηση.

Πλεονεκτήματα αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά

1. Δυνατότητα μηδενισμού του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.

2. Βιώσιμο μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Net-Metering δεν επιβαρύνει το σύστημα και τους υπόλοιπους καταναλωτές! Αντίθετα, συνεισφέρει στην σταθεροποίηση του δικτύου και εναρμονίζεται με μελλοντικές νόρμες έξυπνων δικτύων “smart grid” όπου η παραγωγή θα πρέπει να γίνεται κοντά στην κατανάλωση. Γι’αυτό εφαρμόζεται χωρίς αναθεωρήσεις εδώ και πολλά χρόνια.

3. Δυνατότητα μηδενισμού του κόστους θέρμανσης – ψύξης – ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), με την παράλληλη χρήση αντλιών θερμότητας. Διαβάστε εδώ το παράδειγμα συνδυασμού Φ/Β συστήματος αυτοπαραγωγής με αντλία θερμότητας που αποτελεί την βέλτιστη λύση για να εξασφαλίσετε ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!

4. Αναβαθμίζει την ενεργειακή κλάση και την αξία του ακινήτου. Εναρμονίζεται με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

5. Σε σχέση με τα αυτόνομα συστήματα, η ενέργεια που παράγεται και δεν καταναλώνεται εκείνη την στιγμή (ή για όσο κρατά η φόρτιση των μπαταριών), δεν χάνεται!!! Αντίθετα, μεταφέρεται έως και ένα έτος, για να συμψηφιστεί με μέρες που η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση.

Τι είναι η αυτοπαραγωγή και πως λειτουργεί

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα, που εγκαθιστούμε στα πλαίσια του Net-Metering, συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο. Το ρεύμα που παράγουν, χρησιμοποιείτε για τις ανάγκες του ακινήτου και σε περίπτωση πλεονάζουσας ενέργειας, απορροφάται από το δίκτυο του διαχειριστή ενέργειας και στη συνέχεια συμψηφίζεται. Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός. Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου, το ποσό της οφειλής προς την ΔΕΗ θα ισούται με την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύπτουν από την διαφορά, ανάμεσα στην ενέργεια που παράγουμε και την ενέργεια που καταναλώνουμε. Εάν η διαφορά είναι μηδενική τότε δεν θα πληρώσουμε για το ρεύμα που καταναλώσαμε. Στη περίπτωση που η διαφορά είναι πλεονασματική, τότε η περίσσεια ενέργεια μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό. Αυτό θα γίνεται μέχρι να κλείσει ο ετήσιος κύκλος και να γίνει η εκκαθάριση. Για την μέτρηση της παραγούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα τοποθετείται μετρητής, ο οποίος μετράει την ενέργεια που απορροφάει το δίκτυο της ΔΕΗ από το φωτοβολταϊκό.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Επίσης θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (Net-Metering). Συγκεκριμένα, η Απόφαση προβλέπει τα εξής:

 • Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
 • Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών.
 • Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
 • Για Διασυνδεδεμένα Συστήματα (συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης) ισχύει ότι η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού είναι μέχρι 5kWp για τα μονοφασικά συστήματα, ενώ για τα τριφασικά ισχύει το 100% της συμφωνημένης ισχύος (250kWp maximum για την Χαμηλή Τάση και 3.000kWp maximum για Μέση Τάση).
 • Για το νομικό πρόσωπο του κράτους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας δεν ισχύει ο περιορισμός των 3.000 kWp.
 • Για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) τα ανώτατα όρια ισχύος σταθμών παραγωγής είναι μέχρι 5kWp για τα μονοφασικά συστήματα, ενώ για τα τριφασικά ισχύει το 100% της συμφωνημένης ισχύος και μέχρι 100kWp (για Χαμηλή/Μέση Τάση).
 • Σε ειδικές περιπτώσεις, τα ανώτατα όρια ισχύος αλλάζουν και καθορίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα την χωρητικότητα/δυνατότητα του δικτύου της εκάστοτε περιοχής ή τη νομική μορφή του ενδιαφερόμενου.
 • Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτηρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κ.λπ.) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

Οι υπηρεσίες της NanoDomi και του δικτύου συνεργατών της

Χάρη στην μακροχρόνια μας εμπειρία σε εφαρμογές εγκατάστασης και μελέτες διαστασιολόγησης φωτοβολταϊκών, η NanoDomi αναλαμβάνει σε όλη την Ελλάδα (μέσω δικτύου αντιπρόσωπων-συνεργατών της) να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει το σύστημα αυτοπαραγωγής Net-Metering. Με αυτό το τρόπο πραγματοποιείτε μία επένδυση που θα αποδώσει εγγυημένα τα μέγιστα σε βάθος χρόνου και θα καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για εσάς, προτείνοντας σας την βέλτιστη λύση.

Για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης για κάθε Φ/Β σύστημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

 1. Ανάλυση της περιοχής και της κατοικίας, δηλαδή υπολογισμός ηλιακής ακτινοβολίας και σκίασης στην περιοχή και θέση εγκατάστασης.
 2. Καταγραφή των ενεργειακών απαιτήσεων, δηλαδή καταγραφή όλων των συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και υπολογισμός του απαραίτητου φορτίου κάλυψης αυτών, καθώς και οι διακυμάνσεις λόγο τύπου του φορτίου και ο ταυτοχρονισμός αυτών. Μελέτη των παλαιών λογαριασμών της ΔΕΗ.
 3. Αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που θα έχει το σύστημα και επιλογή, βάση των πραγματικών αναγκών, του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Για να ενημερωθείτε για την διαδικασία που ακολουθείτε Διαβάστε τον αναλυτικό οδηγό του συνδέσμου εταιρειών φωτοβολταϊκών.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας!