loader image
Επιλογή Σελίδας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχική  /  Υπηρεσίες  /  Green funding

Green funding - Χρηματοδότηση Πράσινων Επεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

Αναβαθμίστε την οικία σας, μειώστε τα έξοδα με τα προγράμματα χρηματοδότησης «Επενδύστε στην εξοικονόμηση» & «Δωρεάν ρεύμα & Θέρμανση»

Χρηματοδότηση πράσινων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Η NanoDomi, αναγνωρίζει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει από ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, και σε συνδυασμό με την σημερινή έλλειψη κεφαλαίων, παρέχει μαζί με τις ολοκληρωμένες λύσεις ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, την δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 100% του συνολικού ποσού της επένδυσης για ενεργειακή αναβάθμιση μέσω των προγραμμάτων:

 • «Επενδύστε στην εξοικονόμηση»
 • «Δωρεάν ρεύμα & Θέρμανση»

 

Η NanoDomi διαθέτει την εμπειρία και την γνώση ώστε να εγγυηθεί για την απόδοση της επένδυσής σας στην εξοικονόμηση καθώς και την αξιοπιστία που επιβεβαιώνει η επιλογή μας ως συνεργάτης για πράσινες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες.

Οι υπηρεσίες της NanoDomi και του δικτύου συνεργατών της:

Χάρη στην μακροχρόνια μας εμπειρία σε εφαρμογές εγκατάστασης και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας, η NanoDomi αναλαμβάνει σε όλη την Ελλάδα (μέσω δικτύου αντιπρόσωπων συνεργατών της):

 • να σχεδιάσει
 • να χρηματοδοτήσει,
 • να εγκαταστήσει
 • να συντηρήσει την ενεργειακή σας επένδυση

Στόχος πάντα είναι να κάνετε μία επένδυση που θα αποδώσει εγγυημένα τα μέγιστα σε βάθος χρόνου και να καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία για εσάς, προτείνοντας σας την βέλτιστη λύση.

Πρόγραμμα «Επενδύστε στην εξοικονόμηση»:

Χρηματοδότηση Πράσινων Επεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας

Στην NanoDomi στηρίζουμε την επένδυσή σας μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα πράσινων επεμβάσεων, παρέχοντας την δυνατότητα δανειοδότησης χωρίς ίδια κεφάλαια (έως και 100% του συνολικού ποσού της επένδυσης) για ενεργειακή αναβάθμιση μέσω του προγράμματός μας «Επενδύστε στην εξοικονόμηση».

Η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις:

 • Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Βελτίωση κατοικίας μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων
 • Αγορά συστημάτων ΑΠΕ για θέρμανση-ψύξη
 • Αγορά συστημάτων ΑΠΕ για Ζεστό Νερό Χρήσης
 • Αγορά πράσινων συσκευών

Πρόγραμμα «Δωρεάν ρεύμα και θέρμανση για πάντα»:

Χρηματοδότηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Αυτοπαραγωγής (net metering)

Το πρόγραμμα Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της NanoDomi δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να παράγει το ρεύμα που έχει ανάγκη, μηδενίζοντας τα έξοδα ηλεκτρισμού.

Η NanoDomi μέσω του προγράμματός της «Δωρεάν ρεύμα για πάντα»,  παρέχει την δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 100% του συνολικού ποσού της επένδυσης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.

Με αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής μπορεί με μηδενικό αρχικό κεφάλαιο να εξασφαλίσει Δωρεάν ρεύμα για πάντα.

Συχνές ερωτήσεις:

Γιατί να ενταχθώ στα προγράμματα Πράσινης χρηματοδότησης της Nanodomi;

Το κόστος ενέργειας αποτελεί ένα από τα κύρια έξοδα του κτιριακού τομέα τόσο των οικιών όσο και των μικρών επιχειρήσεων.

Η ένταξη στα προγράμματα Πράσινης χρηματοδότησης της Nanodomi προσφέρουν:

 • μείωση του κόστους ενέργειας και των πάγιων εξόδων
 • ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και αύξηση της αξίας μεταπώλησής τους
 • προστασία του περιβάλλοντος και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου
 • υλοποίηση των αναβαθμίσεων με σχεδόν μηδενικό κεφάλαιο
Πώς μπορώ να ενταχθώ στα προγράμματα Πράσινης χρηματοδότησης της Nanodomi;

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης μας από το πιο εξειδικευμένο δίκτυο επαγγελματιών Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, θα σας ενημερώσει λεπτομερώς!

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας θα αναλάβουν την ενεργειακή αναβάθμιση προσφέροντας:

 • ανάλυση αναγκών κτιρίου
 • δωρεάν οικονομοτεχνική μελέτη
 • προτεινόμενο σχήμα χρηματοδότησης με στόχο την βέλτιστη απόσβεση
Πως μπορώ να μεγιστοποιήσω το όφελός μου?

Με την παράλληλη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και αντλιών θερμότητας εξασφαλίζεται μηδενικό κόστος θέρμανσης – ψύξης – ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). 

Διαβάστε εδώ το παράδειγμα συνδυασμού Φ/Β συστήματος αυτοπαραγωγής με αντλία θερμότητας που αποτελει την βέλτιστη λύση για να εξασφαλίσετε δωρεάν ρεύμα για πάντα!

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη χρηματοδότηση και ποιες οι λεπτομέρειες του χρηματοδοτικού σχήματος;

Η NanoDomi, με τα προγράμματα Πράσινης χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, προσφέρει άμεση και ευέλικτη χρηματοδότηση. Ο χρόνος έγκρισης του δανείου επιτυγχάνεται εντός 48 ωρών, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη του ενδιαφερόμενου σε κατάστημα της τράπεζας και χωρίς προσημείωση ακινήτου. Το μόνο που απαιτείται είναι το προφίλ του πελάτη να είναι συμβατό με τις παραδοχές του τραπεζικού συστήματος.

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει:

 • δανειοδότηση από 0% προκαταβολή (προτείνεται προκαταβολή ποσού ίδιων κεφαλαίων τουλάχιστον 20% της επένδυσης, για ευνοϊκότερη μεταχείριση από την τράπεζα καθώς και για την μεγιστοποίηση του κέρδους)
 • δυνατότητα δανειοδότησης από 800 € έως και 40.000 €
 • διάρκεια δανείου 6-48 μήνες για ποσά <= 6.000 €, και 6-84 μήνες για ποσά > 6.001 €
 • σταθερό επιτόκιο 8,75% (ονομαστικό) – 9,35 % (τελικό)
 • αίτηση δανείου δωρεάν (δεν υπάρχουν έξοδα φακέλου)

Υπολογιστής οφέλους από ΦΒ αυτοκατανάλωσης:

Υπολογίστε το ετήσιο όφελος και τον χρόνο απόσβεσης του Φωτοβολταϊκού συστήματος που χρείαζεται η οικία ή η επιχείρησή σας!

Υπολογιστής δανείου: // This script is explained line by line in depth in the following video: // http://www.developphp.com/view.php?tid=1389 function computeLoan(){ var amount = document.getElementById('amount').value; var interest_rate = 9.35 var months = document.getElementById('months').value; var interest = (((interest_rate * .01) / 12) * amount); var pay = (1 - Math.pow((1 + ((interest_rate * .01)/ 12)),((-1)*(months)))); <!--var interest = (amount * (interest_rate * .01)) / months; var payment = (interest / pay).toFixed(2); payment = payment.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ","); document.getElementById('payment').innerHTML = "Μηνιαία δόση = €"+payment; }

<!--

Επιτόκιο: %

-->


Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάζουμε σωστά και να χρηματοδότησουμε
την επένδυσή σας!