loader image
Επιλογή Σελίδας

Εταιρεία

Αρχική  /  Εταιρεία

Η NANODOMI ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ

Η NanoDomi συγκροτήθηκε το 2008 από μια ομάδα νέων επιστημόνων με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανίας.

Δραστηριοποιείται σήμερα ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην ανάπτυξη, σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας.

Αποτελεί αντιπρόσωπο εταιριών παγκοσμίου βεληνεκούς, προμηθεύοντας υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, πιστοποιημένα με χρόνια εγγύηση, ειδικά επιλεγμένα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αυτό που διαφοροποιεί την NanoDomi από τους άλλους προμηθευτές χονδρικής, πέρα από τις ανταγωνιστικές τιμές, είναι πως ακόμα και στην περίπτωση της απλής προμήθειας εξοπλισμού, συμβουλεύει και συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό των έργων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με δυνατότητα “turn key» μέσω του δικτύου συνεργατών της, εστιάζοντας στις εξατομικευμένες απαιτήσεις του πελάτη.

Η εμπειρία και εξειδίκευση του προσωπικού, το υψηλό τεχνογνωστικό και ακαδημαϊκό μας επίπεδο, η συστηματική οργάνωση και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης μας καθιστά ικανούς να αντεπεξέλθουμε σε κάθε τεχνολογική πρόκληση, διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της.

Ως πρωτοπόροι στον χώρο της «Πράσινης» ενέργειας στην Ελλάδα φιλοδοξούμε να μεταδώσουμε την ευαισθησία μας σε ενεργειακά θέματα και την επιστημονική μας γνώση, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο Αύριο.

Ποιότητα:

Η NanoDomi έχει πιστοποιηθεί από τους εξωτερικoύς φορείς πιστοποίησης BQC και Certi W για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων διαδικασιών και κανόνων που ακολουθούν το διεθνές πρότυπο ISO και σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας, το περιβάλλον, την εργασιακή υγεία/ασφάλεια και την διαχείριση ενέργειας.

Οι πιστοποιήσεις αυτές αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της NanoDomi, καθώς και του νέου REPAIR CENTER επισκευής Φ/Β αντιστροφέων.

Αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής:

Pedio Efarmogis, Nanodomi

Πιστοποιήσεις:

Τα παρακάτω πρότυπα (πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 50001) είναι συμβατά μεταξύ τους, απλουστεύοντας την ενσωμάτωση και εφαρμογή τους στην εταιρία.

Η Διοίκηση δεσμεύεται:

N

Να συμμορφώνεται µε την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

N

Να διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες (ISO 9001).

N

Να διασφαλίζει υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στα έργα της.

N

Να διαθέτει ικανό προσωπικό το οποίο συνεχώς εκπαιδεύει.

N

Να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας.

N

Να λειτουργεί σεβόμενη το περιβάλλον, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της σε αυτό (ISO 14001).

N

Να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων/συνεργατών της καθώς και των επισκεπτών σε αυτή (ISO 45001).

N

Να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που βελτιώνει συνεχώς την ενεργειακή απόδοση της (ISO 50001).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η εταιρία αναπτύσσει, διανέμει και υλοποιεί έργα σε όλη
την Ελλάδα
αλλά και σε χώρες του εξωτερικού:

σε πάνω από:

Ευρωπαϊκές χώρες

σε πάνω από:

Χώρες εκτός Ευρώπης

Πρόγραμμα Συνεργατών:

Η NanoDomi μέσω του project “Πιστοποιημένοι Συνεργάτες” έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Repair Center:

Η NanoDomi παρέχει νέες υπηρεσίες επισκευής, ελέγχου & αναβάθμισης βιομηχανικού εξοπλισμού σε νέο εξειδικευμένο χώρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας. Ένας εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα!